Co-assistent

De Gendtse Huisartsen Groep werkt samen met het UMC St-Radboud voor de opleiding geneeskunde. Een aantal maanden per jaar is er een co-assistent werkzaam in de praktijk. Een co-assistent is in opleiding tot arts en werkt onder supervisie van een van de huisartsen. Zij wonen het spreekuur bij van de huisartsen en doen ook zelf spreekuur. Wij hechten groot belang aan een goede opleiding van de toekomstige artsen. Hebt u bezwaar tegen hun aanwezigheid dan kunt u dit aangeven bij de assistenten.