Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze praktijk?

 

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel hebt na contact met medewerkers van onze praktijk. Wij willen dat dan zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken om mogelijke misverstanden op te helderen of omdat wij er iets van kunnen leren. 

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons kenbaar maken. Dit kan aan de balie, telefonisch of via een klachtenformulier (verkrijgbaar via de assistente of via deze button te downloaden) Bij voorkeur bespreken wij uw klacht middels een afspraak met de betrokken medewerker. Dit kan telefonisch of indien gewenst kan er ook een afspraak op de praktijk gepland worden.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder bij de balie en op www.skge.nl.