Patientenenquete

Om de drie jaar houden wij een patientenenquete om te kijken waar we de praktijk nog verder kunnen verbeteren. Deze enquete is door 29 patienten ingevuld. 

Samenvatting:

 

 

 

Uw gebouw: privacy in de praktijk

 

 Patiënten oordeel over de praktijk, het percentage dat vindt:

  % ja  

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten:

 76,9 (n=26)

De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is:

 68,2 (n=22)

De wachtkamer voldoende licht en helder is:

 89,7 (n=29)

Het klimaat in de wachtkamer aangenaam is:

 65,5 (n=29)

Er voldoende leesmateriaal in de wachtkamer is:

 86,2 (n=29)

  Score (sommatie):  

  386,5 %  

 Doelen voor de toekomst: Stoelen vervangen en zorgen voor meer speelgelegenheid aangezien we hier duidelijk minder in scoren

 

 

  Patiënten oordeel over de praktijk, het percentage dat vindt:  

  % ja  

Het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft:

 42,9 (n=21)

Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan:

 13,6 (n=22)

Kan horen wat aan de balie besproken wordt:

 75,9 (n=29)

Gespreksflarden uit de spreekkamer opvangt:

 10,7 (n=28)

Vertrouwelijke informatie opvangt:

 10,0 (n=30)

  Score (sommatie):  

  153,1 %  

 Wij zijn bezig met een plan om de wachtkamer en passieve privacy in de praktijk te verbeteren.

 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

 

  Wachttijd  

  Uw praktijk  

Wachttijd voor telefonisch bereiken praktijk:

 3,2 min. (n=29)

Is een zeer acceptable wachttijd. 

 

  Patiënten oordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid, percentage patiënten dat vindt dat:  

  % ja  

Bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar is:

 81,0 (n=21)

De gewenste hulp bij spoed overdag biedt:

 88,2 (n=17)

Duidelijke informatie over praktijkregels heeft:

 85,7 (n=28)

  Score (sommatie):  

 254,9 %

 We doen altijd ons best de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden

 

  Patiënten oordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid, percentage patiënten dat vindt dat:  

  % ja  

De dienstregeling kan verbeteren:

 84,2 (n=19)

Opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren:

 58,3 (n=12)

Zij bij het bellen van de praktijk vaker dan 1x een antwoordapparaat krijgt:

 45,8 (n=24)

  Score (sommatie):  

 188,4 %

Qua dienstregeling zijn wij afhankelijk van de huisartsenpost. Met een maandelijkse inspraak proberen we hier ook altijd verbeteringen door te voeren. 

 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid: Spreekuurorganisatie

 

  Patiënten oordeel over spreekuurorganisatie, het percentage dat vindt dat:  

  % ja  

Het spreekuur op geschikt tijdstip plaatsvindt:

 82,1 (n=28)

Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen:

 82,1 (n=28)

Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken:

 91,3 (n=23)

De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is:

 15,4 (n=13)

  Score (sommatie):  

  271,0 %  

 Het klopt dat we geen telefonische spreekuren hebben aangezien wij waarde hechten aan het lijfelijk zien van een patient. Dit kan soms een langere wachttijd tot gevolg hebben.

 

  Patiënten oordeel over spreekuurorganisatie, het percentage dat vindt dat:  

  % ja  

Ze geregeld een andere huisarts krijgen:

 10,0 (n=20)

De assistente een belemmering is voor contact met huisarts:

 20,0 (n=25)

  Score (sommatie):  

  30,0 %  

 

 

  Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van 0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende:  

  Mate van tevredenheid  

het voorbereiden op wat hem/haar te wachten staat bij de specialist of het ziekenhuis:

 80,0 (n=16)

de behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk:

 81,5 (n=26)

het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte:

 75,0 (n=28)

de telefonische bereikbaarheid van de praktijk:

 78,6 (n=29)

de mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen:

 55,3 (n=17)

de wachttijd in de wachtkamer:

 52,4 (n=29)

het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddellijk aandacht vragen:

 76,7 (n=24)

  Gemiddelde score van de maximaal te halen 100:  

  71,4  

 

 

 

Aandacht voor preventie

 

  Patiënten oordeel over preventie, het percentage dat vindt dat:  

  % ja  

Meer aandacht aan preventie dient te besteden:

 28,6 (n=21)

 

 

Team: delegatie en samenwerking

 

  Patiënten oordeel over delegatie van taken, het percentage dat vindt dat:  

  % ja  

De huisarts meer kan delegeren:

 59,1 (n=22)

 

 

  Patiënten oordeel over samenwerking met collegae, percentage patiënten dat aangeeft dat:  

  % ja  

De waarnemer op de hoogte is van hun medische problemen:

 81,0 (n=21)

De huisarts geïnformeerd is over behandeling door waarnemer:

 94,1 (n=17)

De vakanties van eigen huisarts goed waren aangegeven:

 35,3 (n=17)

  Score (sommatie):  

  210,4 %  

 

 

  Patiënten oordeel over samenwerking met collegae, percentage patiënten dat aangeeft dat:  

  % ja  

De hulpverleners in de 1e lijn beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling:

 61,1 (n=18)

 Wij hebben periodiek overleg met fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties


  Klachtregeling en inzage dossier

 

  Patiënten oordeel over het klachtenmanagement en inzage eigen gegevens, percentage patiënten dat:  

  % ja  

weet waar ze terecht kan met een klacht:

 56,5 (n=23)

aangeeft de mogelijkheid te hebben patiëntgegevens in te zien:

 70,6 (n=17)